REZULTATE OLIMPIADE


Limba si literatura romana:
- faza pe scoala : 53 elevi participanti ( clasele V-XII ), 30 elevi calificati ( clasele V-VIII ); ( 8 elevi locul I ) 3 elevi calificati liceu;
- faza pe municipiu (locala):30 elevi participanti; 0 elevi calificati

Limba franceza:
- faza locala:10 elevi participanti,3 elevi calificati(1-VIID,1-VIIIB,2-VIIA,VIID);

Limba engleza:
- faza locala: 9 elevi participanti, 2 elevi calificati (VIID,VIIIB);

Fizica:
- faza pe municipiu: 7 elevi participanti cl. VIII,4 elevi participanti cl. VII 2 elevi mentiune(1-VIID,1-VIIIB);2 calificati;
- faza judeteana 2 elevi participanti, 0 elevi calificati;

Chimie:
- faza judeteana: 3 participanti,0 calificati;

Biologie:
- faza pe scoala: 20 elevi participanti,7 calificati(clasa a VII-a A,B,D);
- faza pe municipiu: 7 elevi participanti,0 calificati.

Categorii